Wojna rosyjsko-ukraińska i światowy kryzys systemu kapitalistycznego – część II

Wstęp Upadek ZSRR był wielkim tryumfem bloku państw zachodnich na czele z USA. Burżuazja jankeska odtrąbiła wielkie zwycięstwo i nastąpiła pełna ofensywa ideologiczno–polityczna na całym świecie, promująca niepowstrzymaną hegemonię USA oraz mówiąca o «końcu historii»; ideologiczny manifest tej linii w obrębie liberalnych kręgów na Zachodzie znalazł wyraz w książce amerykańskiego politologa i filozofa Francisa Fukuyamy, … Dowiedz się więcej

Krótka historia i podsumowanie programu TKP(ML)

Źródło: https://web.archive.org/web/20200815082026/http://library.redspark.nu/Brief_history_and_summary_of_the_programme_of_TKP(ML) Przedmowa od redakcji: Niniejszy tekst jest dokumentem partyjnym TKP/ML, jednak data publikacji w oryginalnym źródle nie została podana. Publikujemy ten tekst z uwagi na jego znaczenie historyczne, ponieważ przedstawia on rys historyczny partii, która dziś prowadzi wojnę ludową w Turcji. Zaznaczamy jednak, że część analiz z tego tekstu słuszna była klikadziesiąt lat temu … Dowiedz się więcej

Wojna rosyjsko-ukraińska i kryzys światowego kapitalizmu – część I

Wstęp Narastające konflikty i wewnętrzne sprzeczności światowego imperializmu w lutym 2022 doprowadziły do jawnego kryzysu: wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Rankiem 24 lutego tegoż roku oddziały Federacji Rosyjskiej uderzyły na Ukrainę zaczynając wojnę. Trwający konflikt od 2014 roku przybrał otwartą postać i potyczki rządu ukraińskiego z separatystami działającymi we wschodniej Ukrainie przerodziły się w pełnowymiarową wojnę. Jawne … Dowiedz się więcej

Wznieśmy Czerwony Sztandar!

W tym roku wypada 35. rocznica upadku Polski Rzeczpospolitej Ludowej, czyli wydarzenia, które antykomunistyczni propagandyści określają jako «upadek komunizmu» i «zwycięstwo demokracji». To, co w istocie było ostatnim aktem w burżuazyjnej sztuce zdrady klasy robotniczej wyreżyserowanej i odegranej przez rewizjonistyczne kierownictwo PZPR–u w sojuszu z drobnomieszczańskim przywództwem «Solidarności» i przy wsparciu kapitalistów zachodnich, dziś postrzegane … Dowiedz się więcej