PODSTAWY TEORETYCZNE

Karol Marks

Fryderyk Engels

Włodzimierz Lenin

Józef Stalin

Mao Tse-tung